Raftul de cultura: lansare volum de poezii “Dor de casa” de Cornel Vesa

Posted on Updated on

Doina Rizea, director Casa Editorială Floare Albastră, va prezenta DOR DE CASA alături de profesor universitar doctor Nicolae Georgescu, critic şi istoric literar, şi de inginer Catălin Dumitru, prietenul autorului.
Afrodita Androne, actriţă TNB, va citi pentru cei prezenţi fragmente din volum.

DOR DE CASA – prefaţă

Cornel Vesa coboară de-a dreptul din vechii stihuitori ardeleni care aşterneau vorbele în mod natural, cum ar merge cu gândul printr-un peisaj pipăindu-i urcuşurile şi coborâşurile, foarte aproape de sol, cu alte cuvinte lipindu-şi tălpile de ritmul geografiei, indiferenţi la vecinătăţi, fără a privi hăurile din faţă, fără a se distanţa spre a privi înălţimile, din când în când tăvălindu-se de-a dreptul în iarbă şi în tufişurile gândirii. Acest fel de poezie căutată, sprijinindu-se masiv pe ritmuri, însemnând lăsare în voia limbii, lunecare peste cuvinte, are farmecul ei, care poartă în natură, nu neapărat în cultură – sau, dacă e s-o căutăm, în cultura populară. Câtă muzică, atâta stihuire, atâta aşternere. Formă, iar nu conţinut; sufletul se închiriază sentimentelor, care sunt polarizate cu bună ştiinţă, ca o roză a vânturilor: dorul de casă se pune faţă în faţă cu dispreţul străinilor pentru cel care a nimerit între dânşii, amintirea copilăriei edenice stă pe axa realităţii grele, coborând de peste tot către un iad simetric, de care abia te poţi feri, iubirea de strămoşi îşi găseşte complementul în aşa-zisa ură faţă de vrăjmaşi – care este o ură abstractă, virtuală (aşa cum „duşmanii” personifică, de fapt, o duşmănie fără obiect). Totul se cumpăneşte, vreau să spun, stihuirea lui Cornel Vesa fiind şi un document psihologic al unui suflet în căutarea echilibrului, care pune, aşadar, oarecum din instinct, semnul plus acolo unde nimereşte peste un minus şi, din prudenţă, procedează invers când se află în zona pozitivă. Rău „aici” (în America „zeului dollar”) – rău acolo (în Ardealul natal al unei realităţi zvonite, ori închipuite, ori resimţite ca ostilă Ardealului natal, al copilăriei); între rele, cântecul care urcă şi coboară la nesfârşit, care plânge ca-n Goga ori ca în doinele lungi şi triste ale moţilor; un plâns în sine, „fără-ncepere şi-adaos”, ca o stare a fiinţei fără peisaj – şi a peisajului fără fiinţă totodată. Toată lumea este de vină pentru cel înstrăinat: cea în care a ajuns pentru că nu e ca cealaltă, cealaltă pentru că nu e ca aceasta, el însuşi pentru că, şi pentru că, şi pentru că (n-a avut noroc, a fost prea credul, tinereţea l-a înşelat, acum e prea departe de ţară, etc., etc., etc.). Sfâşiat între lumi foarte depărtate, soluţia lui este să-şi iubească sfâşierea ca pe un izvor al cântecului, şi astfel stihuitorul toarce, deapănă ritmuri încontinuu, „poietizează” lumea de la un capăt la altul. Ritmurile lui Cornel Vesa cer lectură atentă, tărăgănată, imitativă, cu accente ce reies adesea din mutaţii ale discursului către vorbirea populară, cu magneţi subterani ce vizează aproape permanent coşbucianismul. E ca un stufăriş ce năpădeşte o poiană, apoi o duce către pădure, apoi se mută în altă parte – dorind, parcă, să sălbăticească totul cu natră, cu ramuri, frunze, flori, de teamă că se va moderniza, că se va asfalta de pildă; oricum, că se va schimba – această schimbare, oricare ar fi, înăbuşind imaginea veche, străveche a satului. În felul acesta stihuitorul îşi alină, îşi spală zgura sufletului cu lucruri care cresc – o creştere vegetală, torenţială, un fel de iederă a minţii ce acoperă totul, de la poteci şi drumuri până la cetăţi. Autorul trăieşte ca să cânte, ca să potrivească vorbele, ca să-şi mlădieze sufletul pe aceste plăsmuiri – care sunt singura, adevărata lui ţară: Cornel Vesa este, în fond, cetăţeanul stihurilor sale – o „ţară” pe care ne lasă s-o cutreierăm în voie, nu ne cere paşaport, nu ne cere taxă de trecere ori de stabilire – ci doar că ne ţinem, pentru un timp, simţurile deschise.

Evenimentul se desfasoara la Muzeul National al Literaturii Romane , Bd Dacia Nr.12, Sector 1 intre orele 13.00 – 15.00 in data de 11 august 2011!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s