Day: September 28, 2010

Scoala de ghizi: Christian Adventure

Posted on

Şcoala de ghizi  Christian Adventure
Seria 24:noiembrie 2010 – iunie 2011
Structura:
Şcoala de ghizi montani este structurată pe două planuri: unul practic şi
unul teoretic, planuri care se desfăşoară simultan. Cursanţii au obligaţia de a
urma şi de a participa la ambele planuri ale şcolii.
Durata
Două luni, care reprezintă perioada de evaluare şi triere a cursanţilor din
punctul de vedere al potenţialului fiecăruia şi şase luni care reprezintă perioada
de instruire şi antrenare a cursanţilor rămaşi cu scopul formării acestora ca ghizi
montani; în total, opt luni.
Costurile
Cursurile teoretice, asistenţa ghizilor instructori, precum şi echipamentul
pus la dispoziţia cursanţilor pe parcursul şcolii (ex: busole, hărţi, echipament de
alpinism, etc.) sunt gratuite.
Se va plăti transportul şi cazarea în plecările organizate de către şcoala de
ghizi. Această sumă va varia de la o plecare la alta în funcţie de modalitatea de
transport (tren / autocar), cea de cazare (cort / cabană) şi distanţa Bucureşti –
cazare.
De asemenea, datorită importanţei echipamentului corespunzător necesar
în timpul excursiilor şi expediţiilor montane, pe parcursul şcolii, cursanţii vor
beneficia de o reducere de 10% din partea magazinului de echipament montan
“Himalaya”.
Înscrierea
Cei care doresc să se înscrie la cursurile de ghizi montani ale şcolii
“Christian Adventure” se vor prezenta cu cel mult două luni înainte de începerea
acestora (perioadă care va fi anunţată în prealabil) la sediul agenţiei de turism
“Christian Tour” din Bd-ul Kogălniceanu nr. 23 pentru a completa un formular cu
datele personale. Vor depune împreuna cu acest formular şi o adeverinţă
medicală care să dovedească faptul că sunt apţi pentru efortul fizic necesar pe
parcursul şcolii de ghizi.
Vor fi acceptate pentru înscriere numai persoanele cu vârsta cuprinsă între
16 şi 30 de ani.
Planul practic
Planul practic al şcolii de ghizi montani este reprezentat printr-o serie de
12 plecări (excursii) la munte cu titlul de aplicaţii. Acestea sunt organizate în aşa
fel încât gradul lor de dificultate să crească odată cu parcurgerea şcolii de către
cursanţi. Ca activităţi de bază în cadrul acestor aplicaţii, pe lângă drumeţiile
montane, se vor desfăşura de asemenea şi cursuri practice de alpinism, tiroliană,
orientare cu busola, prim-ajutor, supravieţuire, speologie, schi şi snowboard.
Locul şi durata aplicaţiilor vor fi hotărâte în prealabil de către instructorii
şcolii de ghizi montani în funcţie de anotimp, vremea preconizată, numărul de
cursanţi, nivelul de pregătire al acestora şi disponibilitatea de cazare a
cabanelor.
A 12-a aplicaţie durează 7 zile, reprezentând cantonamentul. Acesta va
constitui examenul practic, final, al şcolii de ghizi montani, sub forma unui
concurs pe echipe, în urma căruia cursanţii vor primi calificative vizând
activitatea lor pe tot parcursul şcolii şi, eventual, vor putea deveni membri ai
Clubului Montan “Christian Adventure” sau/şi îşi vor putea continua activitatea
în cadrul fundaţiei ca ghid montan. De asemenea, există mari şanse ca cei care
absolvă şcoala de ghizi să lucreze drept colaboratori ai agenţiei de turism
“Christian Tour”.
Planul teoretic
Planul teoretic al şcolii de ghizi montani este reprezentat printr-o serie de
21 de cursuri teoretice obligatorii ce au loc în sala de curs din cadrul Facultăţii
de Geografie, a Universităţii Bucureşti.
Acestea au ca scop o prezentare generală a activităţilor pe care cursanţii le
vor desfăşura în aplicaţii, ca de exemplu: alpinism, orientare, supravieţuire,
prim-ajutor etc. precum şi informaţii detaliate din punct de vedere turistic cu
privire la geografia, fauna şi flora României.
Absenţa repetată şi nejustificabilă de la cursurile teoretice va atrage după
sine eliminarea cursantului din cadrul scolii de ghizi. Pentru a putea promova
partea teoretică, cursanţii trebuie să aibă o prezenţă de cel putin 80% la
cursurile teoretice.
La finalul şcolii, cursanţii vor susţine fiecare un examen scris şi, de
asemenea, vor pregăti un referat pe o temă dată, care va fi luat în cosiderare ca
lucrare de diplomă. Rezultatele examenului vor contribui la calificativul final
acordat fiecărui cursant.
Cursurile teoretice obligatorii şi modalitatea de predare
1. Masivul Bucegi
2. Masivul Făgăraş
3. Masivul Iezer-Păpuşa
4. Masivul Retezat
5. Masivul Ciucaş
6. Masivul Postăvaru
7. Masivul Ceahlău
8. Masivul Baiului
9. Masivul Piatra Craiului
10. Masivul Piatra Mare
11. Muntii Parâng
12. Muntii Apuseni – Bihor-Vlădeasa
13. Alpinism
14. Psihologie turistică
15. Orientare
16. Faună
17. Pericole în munţi
18. Supravieţuirea
19. Primul ajutor la locul accidentului
20. Stopul cardiac şi respirator
21. Vocabular montan
Cursurile nu se predau în ordinea de mai sus.
Înainte de o aplicaţie într-un anumit masiv muntos se va preda cursul
despre acest masiv anume (ex: înainte de aplicaţia la cabana Voina se va preda
cursul despre Masivul Iezer-Păpuşa).
Cursurile despre geografia României vor fi întrerupte aleator de câte un
curs nongeografic (ex: orientare, alpinism, pericole în munţi) pentru a preveni
monotonia acestora şi a stimula interesul cursanţilor.
Instructorii
Cursanţii vor beneficia pe tot parcursul şcolii de ghizi montani de asistenţa
instructorilor.
Aceştia sunt colaboratori şi permanenţi. Statutul şi îndatoririle fiecăruia
vor fi desemnate de către conducerea şcolii de ghizi.
Pe parcursul aplicaţiilor, cursanţii au datoria de a asculta atent atât
sfaturile, observaţiile, cât şi cererile acestora pentru a preveni posibilele
accidente care pot avea loc pe munte. Orice excepţie din partea unui cursant de
la această regulă va duce la eliminarea sa din cadrul şcolii de ghizi.
Cursanţii
Toti cei înscrişi şi acceptaţi în cadrul şcolii de ghizi montani vor primi
legitimaţii de cursant şi vor avea obligaţia de a le purta pe durata tuturor
acţiunilor întreprinse în cadrul şcolii, atât la cursurile teoretice cât şi în
aplicaţiile practice.
Cursanţii au datoria de a respecta regulamentul intern al şcolii şi de a
păstra o conduită decentă şi respectabilă atât în cadrul şcolii de ghizi cât şi în
afara ei.